Frankrijk en België op elkaar afstemmen

In het licht van een onmiskenbaar toenemende mobiliteit van gezinnen is het afhandelen van nalatenschappen complexer geworden, waarin in heel wat gevallen tegenwoordig een internationaal element verwerkt zit. De verblijfplaats van de overledene, de erfgenamen of nog de plaats waar de goederen zich bevinden, kunnen op het moment van de successie leiden tot een dubbele […]

MEER

VLABEL past zich snel aan… misschien zelfs te snel.

In het kader van vorige artikels werd de (gunstige) impact van de hervorming van de erfbelasting en het familierecht in België beschreven. Er werd met name op gehamerd dat deze hervormingen in België een grote, positieve impact hadden op het levensverzekeringscontract, dat als een cruciaal instrument voor vermogensplanning wordt beschouwd. Het Vlaamse Gewest (Vlaamse Belastingdienst […]

MEER

Overzicht en toepassing

Op 20 maart van dit jaar ondertekenden Frankrijk en Luxemburg een nieuwe fiscale conventie (de “Conventie”). Dit nieuwe akkoord kadert in de ontwikkelingstrends binnen het BEPS-project (“Base Erosion and Profit Shifting” – basiserosie en winstverschuiving) op initiatief van de OESO (“Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling”). Deze nieuwe onderhandelingen en de volledige herziening van de […]

MEER