Nieuwe fiscale wetten goedgekeurd door Fins parlement

In april keurde het parlement de Finse Wet Inkomensbelastingen goed, wat de belasting van levensverzekeringen en kapitalisatiecontracten vanaf 1 januari 2020 zal veranderen. Vanaf het volgende fiscale jaar zal de opbrengst van verzekeringsproducten in geval van afkoop proportioneel worden belast. Daarenboven zal het mogelijk zijn om eventuel verliezen af te trekken wanneer het contract beëindigd […]

MEER

De levensverzekering: de gereedschapskist voor uw patrimonium – Deel 2

Wat is het belang van de begunstigdeclausule in een levensverzekeringscontract? Wat is het nut ervan en hoe kunt u ze goed formuleren? Hoe pakt u het aan dat de clausule goed inspeelt op de behoeften van de cliënten? Hoe geeft u uw cliënten een zo goed mogelijk advies, dat beantwoordt aan hun behoeften rond patrimoniumbeheer […]

MEER

Het beding van aanwas volgens VLABEL

Het beding van aanwas wordt in het juridische jargon gedefinieerd als een commutatieve kansovereenkomst en ten bezwarende titel. In de overeenkomst worden minstens twee personen verondersteld, waaruit de mogelijkheid voor de langstlevende voortvloeit om iets te verwerven onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de medecontractant. In de rechtsleer wordt hoofdzakelijk vermeld dat het aanwasbeding […]

MEER