Het landschap van de financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd.

Met name de opkomst van de platformindustrie in de afgelopen twintig jaar heeft ertoe geleid dat levensverzekeringsmaatschappijen, net als de dinosaurussen, zich hebben moeten aanpassen of zijn gestorven, aangezien de afnemende belastingvoordelen, de restrictieve regelgeving en de innovatieve distributie hebben geleid tot een duidelijke scheiding tussen levensverzekeringen – de verplichting om een bedrag te verstrekken in geval van overlijden van de verzekeringnemer – en het beleggingsbeheer.

De hooggekwalificeerde en streng gereguleerde financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk kunnen de indruk hebben dat de focus van de aanbieders op beleggingsoplossingen voorbijgaat aan de werkelijke waarde van het advies – financiële planning. Aangezien meer mobiele en vermogende Britse klanten er steeds vaker voor kiezen om buiten het Verenigd Koninkrijk te werken, gelooft OneLife dat de moderne relatie tussen adviseur en aanbieder een partnerschap is, in plaats van een distributieovereenkomst. Samen met de adviseur is de cliënt het belangrijkste element van deze “tripartiete relatie”.

Moderne samenwerkingsverbanden houden rekening met het belang van een “culturele fit” tussen de bedrijven. Echter, een neiging om te werken met het vertrouwde – een erkend Brits merk of een administratieve basis die als dichter bij huis wordt ervaren, bijvoorbeeld Isle of Man of Dublin – kan eenvoudigweg een zakelijke aanpak in stand houden die meer doet denken aan de oude geschiedenis dan aan 2020.

Sinds haar geboorte 30 jaar geleden heeft OneLife in Luxemburg haar bedrijf uitgebouwd in dit moderne landschap waar advies in het teken staat van een allesomvattende financiële dienstverlening. Wij zijn gepassioneerd door onze klantgerichte benadering van de fiscale planning voor de unieke behoeftes van expats uit het Verenigd Koninkrijk, waarbij wij ons niet alleen bewust zijn van de enorme voordelen die de overdracht van rijkdom binnen families kan opleveren, maar vooral van het behoud en de aangroei van het cliëntenvermogen doorheen de opeenvolgende generaties.

Graham Bentley, Managing Director van één van de toonaangevende financiële dienstverleningsadviesbureaus gbi2 in het Verenigd Koninkrijk, werkt al meer dan 40 jaar samen met Britse en internationale advies-, vermogensbeheer- en platformbedrijven, en is ondubbelzinnig in zijn visie op de due diligence-verantwoordelijkheden van ‘dit nieuwe model’ adviseurs die actief zijn op de offshoremarkt:

“Hoewel het misschien niet verrassend is dat sommige Britse adviseurs de neiging hebben gehad om vast te houden aan ‘merken’ die ze denken te kennen, is het gezien de RDR-ervaring nogal verontrustend als ze samenwerken met Britse aanbieders die geen bezwaar lijken te hebben tegen commercieel voordelige centra met een misschien niet zo uitgesproken regelgevend kader, zoals het eiland Man en de Kanaaleilanden…”.

Dublin heeft natuurlijk aan belang gewonnen als een dynamisch administratief centrum binnen de EU. Ook hierover heeft de heer Bentley iets meer te zeggen:

“Moderne bedrijven, die – redelijkerwijze – de voorkeur geven aan het sterkere regelgevende kader van de EU, kunnen de mening toegedaan zijn dat “Engels als eerste taal” van primordiaal belang is en selecteren daarom Dublin, en beseffen niet dat er meer mogelijkheden zijn hun bedrijf uit te breiden door beroep te doen op de unieke deskundigheid en opmerkelijke meertalige capaciteiten van Luxemburg…”.

Er wordt wel eens gezegd dat de toepassing van de BTW een probleem is bij het overwegen van een dienstverlener, maar de heer Bentley is ervan overtuigd dat er een “groter geheel” is:

“Luxemburg heeft het laagste BTW-tarief in Europa, maar de realiteit van de relatieve kosten hangt af van het gekozen product en de jurisdictie. Er zijn kosteneffectieve structuren waarmee de adviseurs in het Verenigd Koninkrijk vertrouwd zijn, en waarop geen BTW van toepassing is, en zelfs wanneer er sprake is van BTW, wordt het toepassingsgebied ervan beperkt tot bepaalde transactiekosten voor activa …”.

De Luxemburgse ‘Veiligheidsdriehoek’ biedt de cliënten van de adviseurs een niveau van rechtsbescherming dat uniek is in Europa. Bovendien kent Luxemburg de verzekeringsnemers een “superprivilege” toe, waardoor zij een prioritaire aanspraak kunnen maken op de onderliggende activa van hun contracten, vóór alle andere schuldeisers van de verzekeraar, met inbegrip van de overheid, de werknemers en de sociale zekerheidsinstellingen.

OneLife is trots op haar innovatieve, strategische partnerschapsbenadering van relaties met financiële adviseurs in het Verenigd Koninkrijk en Europa, maar erkent ook dat de productreeks aan belangrijke kwaliteiten moet voldoen: herkenbare terminologie, specifieke checklists voor documentvereisten, het aanbieden van kosteneffectieve oplossingen in een toenemend aantal rechtsgebieden en het waarborgen van de overdraagbaarheid van contracten, zijn de meest voor de hand liggende vereisten.

Financiële planners vertellen ons dat ze geen distributeur/aanbieder-relatie willen. De cultuur en de strategische partnerschapsaanpak van OneLife sluiten hierbij perfect aan.

Bijkomende informatie met betrekking tot het Luxemburgse aanbod? Raadpleeg onze gerelateerde artikels:

De levensverzekering in het kader van vermogensbeheer. Welke zijn de fiscale voordelen? 
De verzekerde geruststellen. De Luxemburgse Veiligheidsdriehoek voor vezekeringsnemers. 
De levensverzekering: de gereedschapskist voor uw patrimonium – Deel 3. Het speciaal opgericht Umbrellafonds