Levensverzekeringen zijn vaak een onmisbaar onderdeel in een vermogensplanningsstrategie. Ze kunnen worden gebruikt om aan uw familie bij uw overlijden een eenmalige som te betalen , maar ook om uzelf na uw pensioen een eenmalig of een periodiek inkomen uit te keren. In vergelijking met een klassieke beleggingsportefeuille zijn er bovendien heel wat opmerkelijke belastingvoordelen aan verbonden.

Wanneer de polis afloopt, ontvangt de verzekeringnemer of de begunstigde een vast bedrag en de eventuele aangegroeide activa. Als de verzekerde overlijdt vóór de polis afloopt, krijgen de begunstigden ofwel het opgebouwde bedrag, ofwel het gewaarborgde bedrag, naargelang het type polis.

Inkomen en kapitaalwinsten

Levensverzekeringsovereenkomsten zijn bestemd voor cliënten met een belggingshorizon op middellange tot lange termijn en genieten in de meeste landen van preferentiële belastingregelingen. In tegenstelling tot een traditionele beleggingsportefeuille, waarin de ver- en aankoop van activa resulteert in een belasting op de meerwaarde die door de cliënt gerealiseerd wordt, kunnen cliënten die via een levensverzekeringscontract beleggen hun belegging beheren zonder belast te worden op de verkoop of arbitrage van de onderliggende waardes zolang er geen sprake van een afkoop is. Deze fiscaal voordelige behandeling laat de portefeuille toe aan te groeien op basis van de brutowinsten, zonder dat de belastingen het rendement negatief beïnvloeden.

Evenzo worden, zolang er geen afkoop plaatsvindt, de inkomsten (bv. uit aandelendividenden of obligatierente) gekapitaliseerd en zijn zij niet onderhevig aan inkomstenbelasting, wat opnieuw betekent dat beleggers genieten van een belastinguitstel.

Uit onderzoek van de Britse beleggingsbeheerder Schroders is gebleken dat een belegger die op 1 januari 1993 1.000 Amerikaanse dollar had belegd in de MSCI World Index, op 7 maart 2018 3.231 dollar zou hebben gehad, tegen een respectabele jaarlijkse groei van 5,9%. Maar door alle dividenden te herbeleggen zou diezelfde 1.000 dollar zijn aangegroeid tot 6.416 dollar, wat neerkomt op een groei van zo maar eventjes 8,3% per jaar.

Overdracht

In geval van overlijden wordt met het oog op successierechten de betaling van het forfaitaire bedrag van een levensverzekeringsovereenkomst in beginsel niet beschouwd als een deel van de nalatenschap van de verzekeringsnemer. Met andere woorden, de aangeduide begunstigden ontvangen het zonder te moeten wachten op de uitvoering van het testament.

Fiscale neutraliteit

De fiscale behandeling van de opbrengsten uit een polis varieert naargelang het rechtsgebied, maar doorgaans is ze voordelig in vergelijking met een standaardbeleggingsportefeuille.

Luxemburgse levensverzekeringscontracten zijn ontworpen als belastingneutrale instrumenten, aangepast aan het land waar de verzekeringnemer woont. Voor verzekeringnemers die niet in Luxemburg wonen, belast Luxembourg de premies of de kapitaalwinsten bij afloop van het contract niet. Dat kan een belangrijke factor zijn voor expats die de de verscheidene oplissingen voor het structureren vanhun vermogen analyseren.

Levensverzekeringsovereenkomsten kunnen voor een cliënt de uitgelezen keuze zijn bij de planning en de overdracht van het vermogen. De contracten kunnen worden aangepast en voldoen aan ieders behoeften, terwijl de continuïteit van de vermogensstrategieën van de cliënten worden gewaarborgd.

Wij raden u aan uw adviseur te raadplegen om uw persoonlijke situatie te analyseren en de aan uw doelstellingen aangepaste oplossingen te vinden.

 

Belangrijke punten:

  • Zolang er geen afkoop plaatsvindt, is er geen inkomstenbelasting van toepassing op de in het kader van een levensverzekeringscontract gerealiseerde meerwaarde
  • Inkomsten uit een levensverzekeringscontract (dividenden, rente) worden enkel aan belasting onderworpen in geval van een (gedeeltelijke of volledige) afkoop (belastinguitstel)
  • Fiscale neutraliteit in Luxemburg

 

Onze teams van internationale experts in de rechten en fiscaliteit stellen ons in staat om op basis van de specifieke behoeften van cliënten effectieve en op maat gemaakte oplossingen te definiëren. Wij ondersteunen onze partners bij de ontwikkeling van innovatieve en volledig aangepaste oplossingen. Neem contact met ons op als u vragen heeft.