Sinds 2 januari 2019 maakt OneLife deel uit van APICIL Groep, de 4de grootste groep voor sociale bescherming in Frankrijk, gespecialiseerd in ziekte-/voorzorgverzekeringen, pensioenen, spaarproducten en financiële diensten. Deze overname past in het kader van de internationale ontwikkeling van zijn spaaraanbod via een Luxemburgse levensverzekeringsspecialist, die al meer dan 25 jaar in Europa grensoverschrijdende oplossingen voor vermogensbeheer aanbiedt.

De leuze van APICIL Groep luidt: “Al 80 jaar beschermen en dienen”. Een woordje uitleg over een geëngageerde, stevige en uitgesproken menselijke speler.

APICIL: een perfect evenwicht tussen het economische en sociale luik

Met meer dan 2000 medewerkers die ten dienste staan van meer dan 2,2 miljoen verzekerden is APICIL een mutualiteitsgroep met paritair bestuur. De ziekenfondsen van de groep worden rechtstreeks beheerd door vertegenwoordigers die door de verzekerde personen verkozen zijn. APICIL Groep wordt in zijn geheel dan weer in gelijke delen beheerd door vertegenwoordigers die door de werknemers en grote syndicale werknemersorganisaties worden aangeduid. Dankzij deze specifieke organisatie kunnen het evenwicht en de doeltreffendheid in het beheer van de groep gegarandeerd blijven.

Het is belangrijk op te merken dat de structuur die de Groep leidt een vereniging zonder winstoogmerk is, die niet wordt geleid door een winstlogica om de aandeelhouders te vergoeden. De doelstellingen zijn eerder bescherming, innovatie en excellentie, omdat het de winsten die het genereert continu herinvesteert om doelen van openbaar belang te ondersteunen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen die voordelen opleveren voor zijn partners en klanten. Het is dus een virtueuze cirkel waarin waardecreatie centraal staat, met een nadruk op het handhaven van een balans tussen sociale actie en economische prestaties.

Een veelzijdig aanbod, uiteenlopende expertises

APICIL Groep werd in 1938 opgericht en werd in de eerste plaats ontwikkeld rond de activiteit gezondheid en voorzorg: ziekte-aanvullingen, overlijdensverzekeringen, afhankelijkheidsvoorzieningen, invaliditeitsdekkingen … Van daaruit wil de groep een aanvullende kwaliteitsbescherming aanbieden, aangepast aan de evoluerende behoeften van de sociale partners, zowel patronale organisaties als beroepssyndicaten. In dit kader is nabijheid een cruciale factor, om de behoeften goed te kunnen identificeren en voor elk innoverende en pertinente oplossingen voor te stellen.

Om de behoeften rond gezondheid, welzijn en professionele prestaties goed te begrijpen, voert APICIL Groep sinds verschillende jaren onderzoeken en experimenten uit in dit gebied: overleg en dialoog met cliënten, oprichting van de welzijnsindex op het werk (Indice de Bien-être au Travail – IBET) of nog de oprichting van de zetel “Gezondheid en prestaties op het werk”: het zijn allemaal voorbeelden van dit engagement ten gunste van gezondheid en preventie.

Het aanvullende pensioen is de 2de historische pijler van APICIL Groep, die zowel de bedrijven wil begeleiden in de uitwerking van oplossingen voor aanvullend pensioen, die beantwoorden aan de reglementaire ontwikkelingen, als hun werknemers, door hen tijdens heel hun carrière gepersonaliseerd advies te verstrekken.

De laatste pool rond sparen en financiële diensten werd iets minder dan 10 jaar geleden ontwikkeld, en biedt een gevarieerd aanbod aan spaarproducten en geavanceerde oplossingen voor financieel beheer aan een gediversifieerd cliënteel, hetzij rechtstreeks of via geprivilegieerde partners, zoals adviseurs voor vermogensbeheer. Het is in deze laatste divisie dat de overname van OneLife past, om de ontwikkeling van de activiteiten van de groep rond vermogensbeheer in Europa te versnellen, aan de hand van Luxemburgse levensverzekeringscontracten die in het kader van “Vrije Dienstverlening ” worden aangeboden aan een mobiel en internationaal cliënteel.

Een gestage groei, een financiële leefbaarheid 

Met een omzet van 2,4 miljard euro in 2017 voor verzekeringen van personen en financiële diensten en een totaal bedrag aan beheerd vermogen van 13,6 miljard euro, geniet Apicil Groep van een opmerkelijke groeidynamiek in al zijn divisies. Deze worden met name gestuwd door het stappenplan “DEFIS 2020” dat in 2017 werd gelanceerd en dat er met name naar streeft de groep tegen 2020 in de kijker te zetten door zijn innovatie en uitmuntendheid.

Tot slot bevestigt de solvabiliteit van 233% de soliditeit en financiële gezondheid van deze groep. Het rapport dat begin 2019 door Moody’s over APICIL Prévoyance werd overhandigd, beloont deze financiële soliditeit met stabiele vooruitzichten met een A3-quotering.

Volgens Moody’s weerspiegelt deze quotering “de stevige positie van APICIL Groep op de Franse markt voor gezondheid en voorzorg, zijn gediversifieerde productaanbod met een laag risico en goede kapitalisatie”.

APICIL - A committed and socially responsible player

Een geëngageerde en sociaal verantwoorde speler

De groep streeft ernaar om een positieve dynamiek te creëren op basis van solidariteit, herverdeling in de reële economie en maatschappelijke actie om de gemeenschappelijke belangen van bedrijfsklanten, verzekerden en de maatschappij als geheel te behartigen. Als bewijs voor dit engagement besteedde APICIL Groep in 2017 meer dan 16 miljoen euro in maatschappelijke aandelen met name ten voordele van mantelzorgers, gezondheid en preventie in bedrijven, arbeidsongeschiktheid en tewerkstellingsreïntegratie.

Parallel aan dit maatschappelijke engagement ontwikkelt de groep een uitgebreid beleid om haar werknemers te betrekken, bedrijven te ontwikkelen en actie te ondernemen voor het milieu.

De relevantie van haar engagementen ten voordele van duurzame ontwikkeling, de robuustheid van haar besturingsmodel, de stevigheid van haar aanpak rond maatschappelijke verantwoordelijkheid werden recent erkend door het ratingbureau Vigeo Eiris, dat APICIL Groep een algemeen cijfer van 54/100 toekenden, wat overeenkomst met een “overtuigende” uitvoering.

Vigeo Eiris beoordeelt de prestaties op het vlak van milieu, maatschappelijke elementen en behoorlijk bestuur en analyseert hierbij 6 domeinen: milieu, personeelszaken, bestuur, maatschappelijk engagement, mensenrechten en gedrag op de markten. In zijn beoordelingsverslag benadrukt het bureau het geavanceerde niveau van de engagementen van de groep en de inzet daarvan op maatschappelijke domeinen “met name dankzij het efficiënte sociale overleg, de maatregelen gericht op de bescherming van het evenwicht tussen privé- en beroepsleven en het voorkomen van discriminatie”.

Terwijl OneLife zijn groei met erg bevredigende resultaten voor 2018 over de verschillende Europese markten consolideert, zijn de kracht, waarden en het engagement van APICIL stuk voor stuk factoren die de integratie van OneLife binnen de groep faciliteren. Bovendien zal de combinatie van expertise en vaardigheden synergieën bevorderen om te voldoen aan de primaire doelstelling: het OneLife-merk verder ontwikkelen op de Europese markt, waardoor het op lange termijn waarde creëert voor zijn partners en cliënten, in een klimaat van respect en efficiëntie.

Meer informatie over APICIL Groep : www.groupe-apicil.com