Visie en focus kunnen voor bedrijven in vermogensbeheer leiden tot succes. Het vermogen om de toekomst te voorspellen en de tekenen te interpreteren is nog nooit zo belangrijk geweest. Hoewel sommige bedrijven het heel goed zullen doen, zal de algemene werkomgeving voor de sector in 2019 en later wellicht moeilijker zijn.

Vermogensbeheerders (VB) zullen geconfronteerd worden met compressie van de marges, omdat beleggers de voorkeur geven aan beleggingsoplossingen met lage kosten, en dit terwijl in heel wat bedrijven de werkmodellen onder druk komen te staan door externe elementen, onder impuls van regelgevers, andere voorkeuren van klanten en technologische vooruitgang. Bij OneLife verwelkomen we dit met open armen. We passen REGTECH-oplossingen toe om de wetten te respecteren, maar ook om op het vlak van dienstverlening tegemoet te komen aan de klant.

Hoe kunnen we het hoofd bieden aan een steeds complexer geheel van voorschriften

De meeste VB-organisaties gaan volle kracht vooruit met hun risico- en complianceinitiatieven, zelfs terwijl regelgevende onzekerheden wellicht een belangrijke en aanhoudende uitdaging zullen blijven. Zelfs als wetgevers en regelgevers bepaalde definitieve veranderingen doorvoeren, moeten organisaties voor vermogensbeheer nog steeds de efficiëntie en doeltreffendheid van hun risico- en nalevingsprogramma’s ondersteunen, zodat ze voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en verwachtingen van toezichthoudende instanties.                                                                                                  

In de meeste gevallen beschikken we niet over de tijd of luxe om af te wachten hoe zaken zullen uitdraaien, en “slecht gedrag” wordt nu genadeloos afgestraft, zowel financieel als met betrekking tot de reputatie.

Veranderende klantenvoorkeuren

Een generatie verder zullen millennials wellicht een belangrijk segment vertegenwoordigen binnen heel wat bedrijven voor vermogensbeheer. Door vroeg een relatie te creëren met dit segment (zoals diensten voor de “Volgende generatie”) wordt een bedrijf geloofwaardiger. Dit kan echter een uitdaging inhouden, want zij hebben een voorkeur voor fondsen met lagere kosten (ETF’s – Exchange-traded funds) en tradingdiensten. 

Een deel van de verschuiving naar fondsen met lage kosten heeft te maken met de verschuiving van actieve naar passieve fondsen. Indexfondsen hebben de laatste jaren de wind in de zeilen, aangezien heel wat beleggers al beleggingsvehikels met lagere kosten in overweging namen. Het kan zijn dat de wind zich er op een bepaald moment tegen keert, door nieuwe werkingsmodellen die lage kosten combineren met een betrokkenheid van de digitale gemeenschap. In bepaalde VB-gebieden, zoals privaat vermogen, waar bedrijven zich sterk konden maken voor alfa of op risico afgestemde opbrengst, is het verzamelen van activa echter de gewone gang van zaken geweest.                                 

Een van de sleutels tot succes voor actieve beheerders van beleggingsfondsen is “zich sterk maken” voor alfa, wat gewoonlijk start met een productreeks met hoog “actief aandeel”, m.a.w. het percentage holdings in een portefeuille dat afwijkt van de referentie-index. Dit in combinatie met het aanbieden van rechtstreekse beleggingen in privaat vermogen, met weinig tot geen correlatie met andere activaklassen, zal de komende jaren wellicht aan populariteit winnen.

Algemeen kunnen VB’s bijvoorbeeld gebruik maken van levensverzekeringen als oplossing om een “brug te slaan” naar de volgende generatie, in het bijzonder door een levensverzekeringscontract van OneLife te gebruiken om beleggingen in privaat vermogen (Private Equity) vast te houden.

Nieuwe werkingsmodellen

Het volgende deel van deze uitdaging kan de manier zijn waarop een bedrijf wordt gerund. Handigheid (Agility) is een van de manieren om met nieuwe processen in te spelen op de veranderende voorschriften en fiscale vereisten, in de plaats van gewoon de capaciteit van een bestaande infrastructuur op te drijven. In 2019 zullen we zien hoe sommige bedrijven meer doen met minder en handiger worden door bestaande taken op te splitsen in componenten, zoals mensen, processen en technologie. Bepaalde VB-bedrijven zouden kunnen onderzoeken welke componenten kunnen uitbesteed worden, ook taken die voor het bedrijf cruciale differentiatie-elementen zijn, omdat ze een groot deel van de werkingskosten vertegenwoordigen.

Het is maar zelden nodig om eigenaar te zijn van technologische infrastructuur om efficiënt te zijn. Met de huidige staat van cloudverwerking zit de kans erin dat de cloud kostenefficiënt is, maar ook capaciteit uitbreidt. Het kan zijn dat het verwerkingsgedeelte van een taak voor een bedrijf de enige cruciale differentiator is, waarbij zowel de mensen als de technologie die het proces ondersteunt, kunnen ingehuurd worden in de plaats van in eigendom te zijn of, in het geval van personeel, in dienst te zijn.

De behoeften rond klantenservice lijken voor VB-bedrijven ook te veranderen. Terwijl die verandering voor heel wat klantensegmenten eerder statisch kan zijn, kan het verschil in voorkeuren voor sommige segmenten, zoals de millennials, van doorslaggevend belang zijn. Mogelijk wordt het voor VB-bedrijven cruciaal hoe snel ze kunnen investeren in een digitale klantenservice. Dit zal verweven zitten in de groeistrategie van elk bedrijf, samen met zijn transformatie naar een handig werkingsmodel. Bij OneLife hebben we geïnvesteerd in AI (Artificial Intelligence) om de responstijd naar klanten te verbeteren en zo voor ons klantenservicepersoneel meer tijd vrij te maken voor proactieve maatregelen. Parallel hiermee hebben zowel mobiele toepassingen als de mogelijkheid voor digitaal ondertekenen ontwikkeld, zodat we kunnen inspelen op de eisen van personen die liever op deze manier zakendoen. Volgens ons ligt de toekomst in het implementeren van nieuwe technologie, zonder te vergeten dat we ook de menselijke benadering moeten behouden en uitbouwen. Vermogensbeheer zal nog jarenlang een “mensenbusiness” blijven.

Meer groei via fusies en overnames verwacht

Schaalvergroting blijkt voor beleggingsmanagers een cruciale groeipijler te zijn, waarbij concentratie binnen de sector toeneemt naarmate grotere bedrijven wereldwijd een groter deel van de beheerde activa verwerven. Op grotere schaal werken biedt een VB factoren die kunnen bijdragen tot groei, zoals een groter distributiebereik, een diversere talentenpool, ruimere productportefeuille, kostenefficiëntie en het hoofd kunnen bieden aan de toenemende druk van regelgeving op een efficiënte en wettelijke manier. Deze factoren kunnen tot uiting komen in hogere, stabielere marges voor de grootste bedrijven. Een voorbeeld van het hefboomeffect na overname is OneLife, die zal genieten van een uitstekende synergie via onze nieuwe aandeelhouder APICIL Group, een verzekeraar met meer dan 80 jaar ervaring op de markt.

Alfageneratie voor organische groei

Heel wat beleggingsmanagers vullen traditionele methoden voor het selecteren van aandelen aan met geavanceerde analytische technieken en alternatieve datasets om de curve voor te blijven. Beleggingsmanagers die streven naar organische groei via de consistente alfageneratie moeten op zoek naar creatieve benaderingen aan de hand van technologie en alternatieve databronnen om beleggingsbeslissingen te nemen. De aandacht van de Alfageneratie is verschoven van de vaardigheden van portefeuillebeheerders om aandelen te selecteren en traditionele financiële analyse naar uitgebreidere processen, zoals:

Nieuwe alternatieve databronnen die inzicht in beleggingen kunnen bieden

Beleggingsmanagers gebruiken een heleboel technologieën tijdens hun beslissingsproces rond beleggingen – o.a. AI en andere geavanceerde analytische technieken om hun traditionele processen te verbeteren. Het is zelfs zo dat heel wat hedgefondsen en familiekantoren niet alleen gebruik maken van AI om beslissingen te nemen voor hun beleggingen, maar ook om betere manieren te vinden om transacties uit te voeren. Bij OneLife proberen we onze traditionele activiteiten met bepaalde van deze asset managers die intensief in de weer zijn met technologie, uit te breiden en nieuwe manieren toe te passen om onze gemeenschappelijke cliënten van dienst te zijn.

Digital disruption

De transformatie van het ruimere VB-landschap lijkt eraan te komen, en snel. Bovendien ziet het ernaar uit dat het digitale, laagdrempelige beleggingsproducten en -diensten met lage kosten zullen zijn die de transformatie in het vermogensbeheer zullen veroorzaken, te beginnen bij retail- en welvarende cliënten.

Een voorbeeld: Neem nu het fenomeen Alibaba, en wereldwijd het grootste geldmarktenfonds, een duidelijk bewijs van die transformatie in China. Het Yu’e Bao-geldmarktenfonds, met in 2018 meer dan $190 miljard AUM, is het resultaat van processen en technologie die samenkomen om in te spelen op de behoeften van een groot segment dat te weinig aandacht kreeg.

De naam van het fonds kan vertaald worden als “ontdekte schat” en heeft zijn AUM gegenereerd door ongebruikte saldo’s op te sporen in het grootste digitale betaalplatform in China en ze naar het fonds over te hevelen. Dit is een FinTech-samenwerking tussen digitale betalingen en beleggen. Het fonds biedt een digitale service aan zijn klanten, heeft lage instapkosten en heeft veel rekeningen met lage saldo’s.

Het succes lijkt aangedreven te worden door gebruiksgemak, lage drempel, digitale investering en opbrengst die aanvankelijk net iets beter presteerde dan alternatieven. Nu het fonds een gigantische omvang heeft bereikt, kan het uiterst concurrerende opbrengsten bieden, dankzij het vermogen om een groot deel en soms zelfs het volledige beleggingsaanbod van een emittent van kortetermijneffecten over te nemen. Fondsen die investeren in kleinere verhogingen hebben minder onderhandelingsmarge bij emittenten en distributeurs en ontvangen daardoor mogelijk een lagere opbrengst. Schaalvergroting is duidelijk niet de enige factor die bijdraagt tot opbrengst, maar het kan een verschil maken. In dit geval breidde een populaire verwerker van online betalingen zijn diensten voor zijn abonnees uit met een eenvoudige geldmarktaccount als spaaroptie. Het voor beleggers gemakkelijk maken, was hierbij de cruciale factor. Waarom zou een gelijkaardig scenario niet mogelijk zijn in andere markten overal ter wereld, en VB-segmenten boven het retailniveau?

Privaat vermogen is nog zo’n VB-segment dat houdt van ontwrichting. De sector ziet zichzelf als behendig, ontwrichtend en opportunistisch en bijzonder goed geplaatst om in te spelen op ontwrichtende trends. Dit staat in schril contrast met de pogingen om de koers van de grote tanker, die het grote beursgenoteerde bedrijf is, te veranderen. Er zijn verschillende manieren waarop technologische ontwrichting een rechtstreekse impact heeft op privaat vermogen. De meest evidente is technologie als beleggingsthema.

Wat zowel voor beperkte en algemene partners van cruciaal belang is, is hoe ontwrichtende technologie wordt gebruikt als een instrument om de waarde voor analoge portefeuillebedrijven te versnellen.                                                                                                                                                  

Terwijl de ene sector na de andere wordt ontwricht, hebben tech-specialisten duizelingwekkende kapitalen over het volledige spectrum aangetrokken, van risicokapitaal tot grote “tech buyouts”.                                                  

Met de enorme marktkapitalisaties van de tech-giganten en de nieuwe ontwrichtende elementen die maar blijven opduiken, ziet het er niet naar uit dat deze trend afneemt. De allerbeste groei- en risicokapitaalbedrijven zullen de nieuwste thema’s verkennen en wellicht de interessantste opbrengsten genereren rond de evolutie naar digitalisering. Het is eindelijk tijd voor de toekomst, en OneLife biedt het platform aan om erin te investeren!

2019: Samenvatting

2019 zal wellicht het jaar van de uitzonderingen worden. Sommige BV-bedrijven zullen het hard te verduren krijgen door de steeds toenemende last van regelgeving, een verandering in klantenvraag en het gebrek aan leidersinzicht. Sommige zullen opgaan in fusies en andere zullen gewoonweg ophouden te bestaan. Maar er zijn ook bedrijven die een juiste mix van groei, behendigheid en service zullen samenstellen voor hun unieke strategieën. Zij zullen de beloftes kunnen nakomen die ze als bedrijf hebben gemaakt aan huidige en toekomstige beleggers, of het nu gaat om op risico afgestemde opbrengst, alfa of gewoon de goede oude klantenervaring.

Wij bij The OneLife Company gaan al meer dan 25 jaar mee, en we zijn helemaal klaar voor de komende cyclus van 25 jaar, die in 2019 start.

Voor meer informatie over hoe u uw vermogen het best beheert via een levensverzekeringscontract, neem contact op met onze experts voor de vestigingsplaats die uw interesse wegdraagt. De kernmarkten van OneLife bevinden zich in Zweden, Finland, Denemarken, het VK, Frankrijk, Spanje, Portugal, België en Luxemburg.

Auteur:

 Staffan Eldros – Country Manager Zweden