Fiscale en vermogensplanning was in de loop van 2018 een belangrijk onderwerp voor de Spaanse markt. De regering heeft namelijk een aantal fiscale maatregelen voorgesteld in de voorbegroting van 2019, maatregelen die een belangrijke impact hadden kunnen hebben op vermogende cliënten. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld stijgingen in de marginale rentevoeten met betrekking tot de fiscaliteit op personeninkomsten en fiscaliteit op spaargeld, een stijging van de marginale rentevoet die van toepassing is op de vermogensbelasting en maatregelen die gericht zijn op agressieve fiscale praktijken met name vervat in het kader van de omzetting van de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Bovendien leken de maatregelen die de regering voorstelde goed gekende instrumenten aan te vallen in de binnenlandse markt, die gebruikt worden als vehikel voor financiële of vastgoedbeleggingen voor vermogende cliënten en ervaren beleggers, zoals SICAV’s (investeringsbedrijven met variabel kapitaal) en SOCIMI’s (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria – beursgenoteerde naamloze vennootschappen voor immobiliënbeleggingen).

Hoewel de huidige regering heeft gefaald in haar doelstelling om het budget voor 2019 goed te keuren, samen met de daarbij horende fiscale maatregelen, blijft het toch interessant om vragen te stellen over de politieke lijnen die in het kader van de fiscale aangelegenheden zouden kunnen goedgekeurd worden, als de politieke partijen die hun steun betuigen aan de huidige regering tijdens de verkiezingen van april 2019 een voldoende meerderheid verkrijgen in het parlement / de senaat.

 

In dat kader behoudt de levensverzekering haar aantrekkelijkheid als voorkeursinstrument, niet alleen voor Spaanse vermogende cliënten maar ook expats die naar Spanje verhuizen en hun patrimonium vanuit fiscaal standpunt willen organiseren met het oog op successie- en gezinsplanning die zowel wettelijk als fiscaal conform is.  

 

Met betrekking tot expats moeten we opmerken dat Spanje de voorbije jaren een aantrekkelijke rol heeft gespeeld voor vermogende cliënten uit Latijns-Amerika die met name op zoek waren naar een veilige omgeving voor zichzelf en hun gezinnen, in een land met een gelijkaardige cultuur als hun geboorteland. Ook in die context kan de levensverzekering een rol spelen voor de vermogensplanning, in die zin dat het een instrument is dat in Spanje volledig erkend wordt, maar ook in heel wat Latijns-Amerikaanse landen (Mexico, Colombia…).

 

Om meer te weten over dit onderwerp, kunt u om 15.00 uur tijdens het Farad Finance Forum op 19 maart 2019 naar onze expert Gonzalo García Pérez luisteren.