De Luxemburgse financiële en verzekeringssector hebben zich altijd gedifferentieerd door een innovatieve aanpak die voldoet aan de eisen en verwachtingen van particuliere klanten en hun gezinnen die in Europa wonen, maar tevens daarbuiten.

Een belangrijk voorbeeld in het kader van de verzekeringssector is het bekende gespecialiseerde verzekeringsfonds (SIF[1]), dat is opgericht naar aanleiding van de op 24 maart 2015 door het Commissariat aux Assurances (de Luxemburgse toezichthouder op het verzekeringswezen, CAA) gepubliceerde circulaire 15/3.

Wat is het SIF?

Het SIF is een intern fonds van de verzekeringsmaatschappij, dat als investeringssteun of -vehikel voor een levensverzekering dient, waarbij het rendement niet gegarandeerd is. Bij een dergelijk product draagt de verzekeringnemer dus het beleggingsrisico in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij bekende producten zoals het Franse “Fonds-Euro”.

Daarnaast is het SIF een intern fonds dat zich onderscheidt van andere beleggingsinstrumenten zoals het bekende Internal Dedicated Fund of IDF. Terwijl het IDF doorgaans wordt beheerd door “één enkele of unieke beheerder” zoals gedefinieerd in het CAA-reglement en een minimale premie van 125.000 euro vereist, is het SIF niet gebonden aan dergelijke reglementaire beperkingen[2].

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit specifieke investeringsmiddel niet op alle markten kan worden gebruikt. Het is dus sterk aanbevolen om contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon of vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij om de mogelijkheden te bespreken.

Op de Franse en Portugese markt bestaan bij OneLife hoe dan ook wel sinds respectievelijk 2019 en 2020 volledig conforme SIF-oplossingen.

Hoe kan het SIF worden gebruikt om investeringen te optimaliseren?

Eén van de belangrijkste voordelen van het SIF is dat de verzekeringnemer de onderliggende beleggingen zelf kiest en beslist hoe deze in zijn of haar polis geïnvesteerd worden. Deze aanpak biedt een extra kostenvoordeel, aangezien de cliënten die voor een dergelijke oplossing kiezen, niet geconfronteerd worden met de extra kosten die door vermogensbeheerders in discretionair beheerde portefeuilles worden gehanteerd.

Hoewel het wettelijk niet nodig is om een vermogensbeheerder in te huren, verstrekt OneLife in Portugal toch een innovatieve “Advisory” oplossing waarbij een “Advisor” vereist is om de verzekeringnemer, via zijn expertise, bij te staan bij investeringsbeslissingen en te controleren dat het handelsplatform/ de depothoudende bank van de polis het beleggersprofiel respecteert en de juiste beleggingsinstructies plaatst.

Welke investeringen komen in aanmerking voor de SIF-oplossing?

Terwijl de Luxemburgse regelgeving die van toepassing is op het SIF voorziet in vrij brede en flexibele beleggingslimieten die afhangen van de waarde van de polis en het vermogen van de verzekeringnemer, heeft OneLife ervoor geopteerd om voor haar Portugese unit-linked verzekeringsproduct (d.w.z. Wealth Portugal) een beleggingsuniversum te definiëren om zo haar cliënten beter te begeleiden. Deze oplossing heeft als doel om – terwijl de geldende regelgeving wordt gerespecteerd – potentiële klanten de grootst mogelijk flexibiliteit te bieden en tegelijkertijd de beleggingsrisico’s tot het minimum te beperken, met name voor bepaalde categorieën van zeer illiquide en risicovolle activa. De SIF-oplossing die OneLife voor de Portugese markt heeft ontwikkeld en die gericht is op een actief vermogensbeheer, omvat doorgaans beleggingsfondsen (bijvoorbeeld ICBE’s), ETF’s, gestructureerde producten…

Hoe werkt de SIF-beleggingsoplossing in combinatie met een unit-linked levensverzekering voor Portugese ingezetenen?

Zoals hierboven vermeld, blijft het SIF één van de vele beschikbare investeringsoplossingen om investeringen op maat te maken binnen het kader van een unit-linked polis die Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen op de Europese markten, zoals Portugal, aanbieden.

Het gebruik van de SIF-oplossing behoudt de voordelen van een unit-linked levensverzekering zoals het Wealth Portugal product van OneLife. Zo biedt een door een Luxemburgse verzekeraar uitgegeven levensverzekering Portugese investeerders een voordelige fiscale behandeling (Hier vindt u meer details) en beschermt zij de activa beter in geval van insolventie of faillissement van de verzekeringsmaatschappij of de financiële instelling die de activa van de polis in bewaring heeft (Hier vindt u meer details)

Waar kunt u aanvullende informatie vinden?

Raadpleeg hier (Hier vindt u meer details in het Engels) OneLife’s op maat gemaakte brochure met betrekking tot de SIF-oplossing

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, aarzel dan niet uw gebruikelijke OneLife vertegenwoordigers te contacteren.

Uw OneLife-team

 

[1] Specialised Insurance Fund

[2] Let op: OneLife hanteert standaard niettemin een minimum aanvangspremie van 125.000 euro voor haar verzekeringsproduct dat de SIF-beleggingsoplossing aanbiedt, met name het Wealth-product, dat ter beschikking wordt gesteld aan onder andere beleggers in Portugal.