Waarom OneLife?

  1. Flexibiliteit om te voldoen aan de vele specifieke noden, van erfenisplanning tot activabescherming
  2. Cross-border expertise voor fiscaal efficiënte verhuizing naar het buitenland
  3. De stabiliteit en veiligheid van een Luxemburgs contract
  4. Experts die oplossingen op maat ontwikkelen die volledig zijn aangepast aan de regelgeving op de Latijns-Amerikaanse markten

 

Marktinzichten

In Latijns-Amerika stimuleren de meeste rechtsgebieden het gebruik van levensverzekeringen en hebben ze een voorspelbare en zekere juridische/fiscale behandeling van levensverzekeringspolissen voor de verzekeringnemers en begunstigden. Andere beleggingsinstrumenten zoals trusts of stichtingen zijn doorgaans niet duidelijk gereglementeerd en de fiscale behandeling ervan blijft in de meeste Latijns-Amerikaanse landen onzeker. Daarom kan ons speciale team van experts voor Latijns-Amerika bij OneLife technische bijstand bieden zodat het contract volledig is aangepast aan de wettelijke en fiscale vereisten van het land van bestemming.

Vanuit beleggingsperspectief vormen levensverzekeringen een efficiënte vermogensbeheertool (principe van “open architectuur” met meerdere beleggingsbeheerders en bewaarbanken). Bovendien bieden ze heel wat flexibiliteit in termen van beleggingsstrategie en types beleggingen (hedgefondsen, private equity enz.), evenals vermogensbescherming (de Luxemburgse “veiligheidsdriehoek”).

Op het vlak van successie bieden levensverzekeringen de mogelijkheid vrij begunstigden aan te duiden en die op elk ogenblik te wijzigen. In de meeste Latijns-Amerikaanse rechtsgebieden vallen inkomsten uit verzekeringen standaard buiten de nalatenschap van de overledene. Verder is het mogelijk de begunstigden te rangschikken of aan elk van hen een verschillend percentage toe te kennen, naar wens van de verzekeringnemer.

Op fiscaal vlak bieden levensverzekeringen vaak de mogelijkheid belastingen uit te stellen, wat betekent dat de opbrengsten kapitaliseren binnen de polis en niet direct worden belast in hoofde van de belegger. Naargelang het rechtsgebied in Latijns-Amerika kan een levensverzekeringspolis een efficiënte tool zijn op het vlak van fiscale planning, en met name erfenis-, schenkings- of vermogensbelasting, als de juiste oplossing wordt geïmplementeerd.

 

Niet-beursgenoteerde activa

Bij OneLife bieden wij uitgebreide vermogensbeheeroplossingen aan, waaronder de aanvaarding van niet-beursgenoteerde activa, ondersteund door de Luxemburgse regelgeving voor verzekeringen, die een breed scala van onderliggende beleggingen in interne fondsen toestaat. Voor heel wat vermogende particulieren bestaat een aanzienlijk deel van hun totale vermogen uit niet-beursgenoteerde activa, die kunnen worden onderverdeeld in aandelen, schuldinstrumenten (inclusief titrisatie-instrumenten), evenals private-equityfondsen en vastgoed in verschillende rechtsgebieden.

Ons gespecialiseerde team voor niet-beursgenoteerde activa heeft een uitgebreide ervaring in deze sector en is in staat deze types activa te beheren met aandacht voor diverse aspecten zoals waardering, juridische behandeling, compliance, governance enz.

Wij zorgen ervoor dat de voorgestelde oplossing het beste aansluit bij de behoeften van onze klanten.

Het team voor niet-beursgenoteerde activa voert ook voortdurende controles en due diligence van de activa uit om te garanderen dat de beleggingen mettertijd geschikt blijven en ook blijven voldoen aan de regelgeving. Dat omvat een herziening van de prijs van het actief in overeenstemming met de marktsituatie en alle wijzigingen binnen de niet-beursgenoteerde onderneming.

 

Neem contact op met ons Latijns-Amerika team