The OneLife Company S.A. (OneLife) heeft haar jaarcijfers bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat de maatschappij ook in 2020 uitstekende financiële prestaties kon voorleggen ondanks de volatiliteit op de markten, die werd veroorzaakt door de wereldwijde Covid-19 pandemie.

De hoogtepunten zijn:

  • De nieuwe inkomende premies bedroegen EUR 834 miljoen en waren gespreid over de verschillende markten.
  • Op zijn belangrijkste markten kon OneLife haar leiderschapspositie behouden, zowel in België als Denemarken. In België namen de nieuwe premies met 22% toe op jaarbasis.
  • In Frankrijk zijn de nieuwe inkomende premies uit de Luxemburgse LPS-activiteit (vrije dienstverrichting) van de maatschappij aanzienlijk gestegen, namelijk met 69%. De afdeling van OneLife in Frankrijk heeft er ook toe bijgedragen dat er een uiteenlopend cliënteel kon worden bediend. De nieuwe inkomende premies op de Franse markt stegen in het totaal met 4%. Dat groeiende marktaandeel weerspiegelt het engagement van de maatschappij om haar salesteam verder uit te bouwen en haar waardepropositie voor zijn partners en cliënten verder te verbeteren.
  • De bijkomende kernmarkten van de maatschappij in Scandinavië en het Iberisch schiereiland presteerden goed op zakelijk vlak en er werden relaties aangegaan met nieuwe institutionele partners wereldwijd.
  • Daardoor zijn de technische voorzieningen met 3,3% gestegen tot een nieuw record van 7,7 miljard euro.
  • Naast de verkoopresultaten heeft de Maatschappij ook verschillende kostenverlagende maatregelen genomen om de winstgevendheid te verhogen, die aanzienlijk is gestegen tot EUR 5,3 miljoen in 2020 (tegen EUR 1,8 miljoen in 2019).
  • De solvabiliteit bleef sterk op peil, met name 137%, ondanks de onzekerheid die de pandemie met zich meebracht.

Antonio Corpas, de CEO van OneLife, licht de resultaten toe: “De stevige resultaten van OneLife dit jaar tonen de sterkte van het bedrijfsmodel en de balans van de maatschappij aan, evenals de expertise van onze teams en de relevantie van onze waardepropositie, die tegemoet komt aan de behoeften van vermogende particulieren en hun families in meerdere rechtsgebieden. OneLife heeft in zich in 2020 veerkrachtig en flexibel getoond door verbeterde werkmethoden toe te passen en veranderingen snel door te voeren om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd bleef tijdens de crisis. OneLife heeft in 2020 dus in belangrijke mate bijgedragen tot de winstgevendheid van de Groupe APICIL en heeft ook het aanbod voor cliënten en partners verder verbeterd.”

In de loop van 2020 heeft OneLife ook verbeteringen doorgevoerd en nieuwe diensten toegevoegd aan het huidige aanbod. Enkele voorbeelden daarvan zijn de vereenvoudiging en rationalisering van de productdocumentatie, de dagelijkse waardering van bepaalde soorten fondsen, een nieuwe globale depothoudende bank, de invoering van een ‘Group Quality Programme’ en plannen voor nieuwe innovatieve productlanceringen in 2021.

Daarnaast heeft de Maatschappij samen met de Groupe APICIL gewerkt aan haar strategisch vierjarenplan (Horizon 2024). Dit project zal de Maatschappij verder doen groeien, om zo verder te bouwen aan een duurzaam bedrijfsmodel en om innovatieve grensoverschrijdende vermogensoplossingen vanuit Luxemburg aan te bieden.

OneLife viert in 2021 haar dertigjarig bestaan. Zo kan de maatschappij terugblikken op drie decennia van samenwerking met partners, cliënten en werknemers op basis van vertrouwen en kan ze de toekomst met veel optimisme tegemoet zien.

 

The OneLife Company S.A.

Gecontroleerde Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: Klik hier (EN)

Solvency & Financial Condition Report (SFCR) voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: Klik hier (EN)