2021

De bladzijde 2020 is omgeslagen, en we kijken met frisse moed vooruit naar 2021. Vorig jaar was uitdagend, en volgens mij zal dit jaar beter worden. Ik hoop dat u en uw familie ten volle hebben kunnen genieten van de feestdagen, ondanks de bijzondere Covid-19 beperkingen. Ik hoop dat dit jaar voor u veel optimisme en kansen brengt.

2021 bij OneLife, een jaar vol hoop en goede voornemens

In 2021 wordt OneLife 30! We sloten onze eerste polis af in 1991, en toen werd onze vennootschap een echte pionier op het vlak van Luxemburgse vermogensverzekeringen. Dat is een bijzondere gebeurtenis, die we dit jaar zullen vieren.

Onze 30e verjaardag is een gelegenheid om terug te kijken op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, en om vooruit te blikken naar de toekomst.

We zullen ook in 2021, ongeacht hoe lang de pandemie duurt, onze activiteiten verderzetten om onze partners en cliënten zo goed mogelijk te bedienen, terwijl we er tevens voor zorgen dat we onze werknemers en hun gezinnen veilig en gezond houden. Ook dit jaar zullen we bij OneLife alles in het werk stellen om dicht bij onze belangrijkste markten en onze partners en cliënten te staan tijdens vaak moeilijke tijden. Hopelijk zorgen de geplande vaccinatiecampagnes tijdens de tweede jaarhelft voor beterschap.

De veerkracht en focus in 2020 zorgden ervoor dat de vennootschap één van de beste jaren ooit realiseerde in haar dertigjarige geschiedenis. Beleggers hechten immers steeds meer belang aan de veilige, flexibele en beschermde omgeving die Luxemburg en de verzekeringsoplossingen van OneLife bieden. Net zoals in 2020 zullen we verder werken aan ons projectplan voor 2021, om ervoor te zorgen dat ons dienstverleningsmodel belangrijke verbeteringen krijgt. Deze combinatie van veerkracht en het enthousiasme en de toewijding van het OneLife team is een uitdagend en productief klimaat voor ons, waarin we nieuwe manieren van werken en leven kunnen ontdekken.

Sterk toegewijd aan onze markten

Tevens willen we in alle markten de inspanningen die werden geleverd in 2020 verderzetten en uitdiepen, bijvoorbeeld dichter bij onze distributiepartners staan en inspelen op hun evoluerende behoeften met relevante oplossingen.

In België, waar ons uitmuntende team duidelijk heeft aangetoond dat het nieuwe activiteiten kan ontwikkelen en nauw kan samenwerken met onze partners, zullen we hard blijven werken om het vertrouwen dat onze cliënten en partners schenken aan OneLife te blijven verdienen. In navolging van 2020 zijn we van plan om ons jaarlijkse Investeringsforum opnieuw in een innovatieve vorm te organiseren, dit keer met face-to-face-evenementen die alle veiligheidsmaartregelen respecteren, en die heruitgezonden zullen worden voor de partners die niet aanwezig konden zijn. We zullen nieuwe digitale tools introduceren op ons beveiligde online portaal om het beleggingsproces voor onze partners en cliënten nog beter te laten verlopen.

In 2021, zullen we de sterke groei van het IFA-netwerk in Frankrijk in 2020 consolideren. Daar hebben onze sales- en supportteams nieuwe relaties opgestart over het hele land, en nieuwe beleggingsoplossingen ingevoerd voor interne collectieve fondsen en gespecialiseerde verzekeringsfondsen. We blijven in nauw contact staan met veel partners via onze speciale nieuwsbrieven en webinar-events. We zullen ook onze moedervennootschap, APICIL, begeleiden en ondersteunen via ons Frans bijkantoor door flexibele en winstgevende zuivere vermogensverzekeringsoplossingen aan te bieden voor Franse cliënten.

We zullen ons ook meer toeleggen op de toekomst van de Scandinavische markten via de implementatie van de strategische agentuurovereenkomst met ELPS, een toonaangevende speler op deze markten voor grensoverschrijdende vermogensoplossingen. We willen aan onze partners en cliënten in Scandinavië een volledig gamma levensverzekeringen en pensioenoplossingen aanbieden, zowel in-market als voor internationaal mobiele cliënten die verhuizen naar andere rechtsgebieden in Europa en daarbuiten.

Op het Iberische Schiereiland, en meer specifiek in Spanje, leidde de fiscale regeling eerder op het jaar tot een aantal nieuwe zaken, wat onze marktpositie versterkte. We denken dat deze trend zich in 2021 zal doorzetten, aangezien Luxemburgse levensverzekeringen bepaalde grote voordelen hebben ten opzichte van lokale oplossingen. We zullen relaties blijven aangaan met belangrijke institutionele partijen in de regio en zullen veelbelovende specifieke oplossingen blijven ontwikkelen voor hun uitgebreide netwerken.

Nu de ‘soft brexit’ in 2021 een feit is, zullen we gebruik maken van de toenemende vraag naar meeneembare, grensoverschrijdende oplossingen op de Britse expats markt, en verdere relaties ontwikkelen met een aantal Europese IFA-netwerken die gespecialiseerd zijn in het bedienen van dit cliëntensegment dat in de hele EU woont. OneLife zal in het bijzonder haar externe fondsenoplossingen uitbreiden om te beantwoorden aan de specifieke beleggingsbehoeften van de markt.

De toekomst plannen

Bij OneLife kijken we uit naar dit nieuwe jaar, en blijven we onze toekomstvisie verder ontwikkelen! Samen met onze moedervennootschap, de Groep APICIL, hebben we een vierjarenplan uitgewerkt dat ons toekomstige DNA zal bepalen op basis van belangrijke domeinen zoals maatschappelijke & ecologische verantwoordelijkheid, cliëntenervaring en de diversificatie van ons waardenaanbod.

We zullen alles in het werk blijven stellen om de contacten met OneLife eenvoudiger en gemakkelijker te maken, via initiatieven zoals de dagelijkse waardering van beleggingsportefeuilles bij de belangrijkste bewaarbanken, een verhandelingsproces voor gespecialiseerde verzekeringsfondsen en de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen op onze markten.

Met andere woorden willen we van 2021 een bijzonder jaar maken van essentiële rijkdom voor onze gewaardeerde partners, cliënten en werknemers.

Ik wens u en uw familie een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Antonio Corpas
CEO OneLife