The OneLife Company (OneLife) doet alles eraan haar partners en cliënten steeds te voorzien van gepersonaliseerde vermogensoplossingen die voldoen aan hun financiële vereisten.

Wij wijzen onze partners, cliënten en tevens de gehele gemeenschap erop dat een bedrijf dat zichzelf Altraplan Luxemburg noemt frauduleus actief is onder deze naam om zo aan cliënten vermeende beleggingsdiensten te verkopen. Altraplan was de naam van één van onze entiteiten alvorens de naam gewijzigd werd in OneLife.

Wij trekken uw aandacht op volgende belangrijke feiten:

  • Altraplan Luxemburg is opgehouden te bestaan in 2015 tengevolge van een merger met een ander bedrijf binnen onze groep;
  • De Altraplan merknaam blijkt exclusief intellectueel bezit van OneLife;
  • De door dit bedrijf verkochte investeringen worden op geen enkele wijze door OneLife verdeeld;
  • OneLife biedt haar oplossingen aan partners en cliënten nooit uitsluitend per telefoon aan;
  • Alle betalingen die aan ons gemaakt worden, dienen te gebeuren door een transfer naar een Luxemburgse rekening op naam van OneLife, en niet naar een rekening in bijvoorbeeld Polen, maar evenmin een ander Oost-Europees land, Azië of Afrika;
  • Wij vragen nooit naar een kredietkaartnummer als wijze van betaling;
  • Voornoemd bedrijf pretendeert een echt investeringsbedrijf te zijn.

Wij raden onze cliënten en het brede publiek dan ook aan uiterst achtzaam te zijn met betrekking tot dit nieuwe Altraplan Luxemburg, en – in het geval van twijfel – alle nodige informatie in te winnen om het bedrijf naar behoren te kunnen identificeren (bijvoorbeeld het bedrijfsregister, regulator,…).

Een beschermende maatregel is uw verzekeringsmakelaar of gebruikelijke bemiddelaar te contacteren om hem ervan op de hoogte te stellen dat u door bovenstaand bedrijf gecontacteerd bent.

Het is steeds, en zeker in deze COVID-19 tijden, raadzaam om geen vertrouwelijke informatie vrij te geven per e-mail of telefoon, vooral als u op deze wijze ongevraagd gecontacteerd wordt. Bovendien is het op een dergelijk moment best uit te zoeken hoe uw contactgegevens werden bekomen.

Meer informatie vindt u hier:
http://www.caa.lu/uploads/documents/files/Warning_fraude_ALTRAPLAN.pdf