Waarom OneLife?

 1. Flexibiliteit om te voldoen aan allerlei specifieke behoeften, van erfenisplanning tot activabescherming
 2. Grensoverschrijdende expertise voor fiscaal gunstige verhuizing naar elders
 3. De stabiliteit en veiligheid van een Luxemburgs contract
 4. Toegewijde Britse marktdeskundigen die conforme oplossingen op maat uitwerken
 5. Meer dan twintig jaar aanwezigheid van OneLife op de markt

 

Marktinzichten

Het VK, de grootste Europese levensverzekeringsmarkt, heeft een van de hoogste tarieven van successierecht, naast een vergrijzende en steeds mobielere wordende groep vermogende cliënten. We helpen om de gevolgen van de veranderingen inzake de status van niet-ingezetene in 2017 te verzachten. We bieden een ruime keuze aan beleggingen voor alle beleggersprofielen, waardoor een optimale diversificatie binnen één contract mogelijk wordt. De producten kunnen geschonken worden aan een volgende generatie, op een fiscaal gunstige wijze.

 

Wealth UK

Een Luxemburgs unit-linked buitenlands contract dat een hoge graad van flexibiliteit en diversificatie biedt. Het is een polis die verdeeld is in verschillende segmenten die te allen tijde kunnen worden afgekocht en toegewezen aan verschillende personen. U heeft toegang tot een heleboel soorten activa, kunt de beleggingsstrategie aanpassen en de activabeheerder, bewaarnemende bank, referentiemunt… kiezen.

 • Minimum 250 000 euro beginpremie
 • Belastinguitstel op 5% van uw premies voor een periode tot twintig jaar
 • Geen vermogenswinstbelasting op omwisselingen
 • Vrijstelling van successierecht voor echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

 

Capitalisation UK

Voor cliënten die in de UK blijven, biedt onze obligatie met kapitaalaflossingen alle fiscale voordelen van een levensverzekeringscontract, zonder dat een verzekerde aangeduid wordt. Dat biedt twee belangrijke voordelen:

 • De duur van de belegging wordt gemaximaliseerd, waardoor schenking aan volgende generaties mogelijk wordt.
 • Voor trust-toepassingen is de structuur veel eenvoudiger dan andere formats.

 

Niet-genoteerde effecten

De Luxemburgse regelgeving inzake levensverzekeringen laat een breed spectrum aan onderliggende activa toe in interne fondsen. Bij OneLife bieden wij u uitgebreide vermogensbeheersoplossingen aan, waaronder ook een oplossing voor niet-genoteerde effecten.
Niet-genoteerde effecten zoals aandelen, schuldinstrumenten (waaronder titrisaties), Private Equity fondsen of immobiliënfondsen in verschillende jurisdicties maken vandaag de dag voor vermogende klanten vaak een aanzienlijk deel uit van hun vermogen.

Ons gespecialiseerd “Non-Quoted” team heeft een aanzienlijke expertise opgebouwd in de materie en is in staat om niet-genoteerde effecten te beheren, inclusief waardering, juridische vraagstukken, compliance, governance ….

Op deze manier kunnen wij er zeker van zijn dat de aangeboden oplossing de meest aangepaste is aan de noden van onze klanten.

Ons “Non-Quoted” team neemt ook de opvolging van het due diligence proces van de activa voor zijn rekening om zich ervan te vergewissen dat deze compliant en aangepast blijven doorheen de tijd. Deze opvolging behelst ook een periodiek nazicht van de marktconforme waardering van de activa, en van elke verandering die binnen de niet-genoteerde onderneming kan gebeuren.

 

Neem contact op met ons VK-team